ብቀሊሉ ነዘርላንድ ምምሃር።

ብቀሊሉ ነዘርላንድ ምምሃር።

ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ክሳብ 20 ዝኮኑ ኣገደስቲ ቃላት ተማሃር።ብናጻ ኣብ ተለፎንካ።ኣናብባን ትርጉሙን

Download ankidroid

Download ገርካ ነቶም ዝርዝር ቃላት ነዘርላንድ ትግርኛ ጸዓኖ ኣብ Ankidroid

መዓልታዊ ኣጽናዓዮም ክሳብ እቶም ሓደሽቲ ቃላት ትፈልቶም

ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ብዙሕ ነዘርላንድ ክትርድእ ትክእል ኢካ

ብቅልጡፍ ሕጂ ጀምርዋ!

ናይ ደች ፊደላት፣ ድምፅታትን፣ ቃላትን ምምሃር
Werkwoorden Downloaden

[facebookbuttonti]