Donate

De gratis cursussen Nederlands voor mensen die Arabisch of Tigrinya spreken zijn erg populair, er zijn al honderden mensen mee gestart. Tot nu toe heb ik alle vertalingen zelf betaald maar ik zou het cursus materiaal graag uitbreiden. Donaties voor vertalingen zijn daarom erg welkom. Alle beetjes helpen!

Vertaal rekeningen betaal ik vanuit mijn bedrijf Joined Media Productions. Daar zijn de donaties dan ook aan gekoppeld.