Anki Download links

Download de gratis Android app Ankidroid

Download Anki voor Iphone, Mac of Windows

Decks Vanuit het Arabisch: 

Decks Vanuit Tigrinya

Decks vanuit Engels.

Decks vanuit het Turks

Thema woorden

Meest gebruikte woorden

Letters en klanken naar Turks